Warning: Use of undefined constant ‘init’ - assumed '‘init’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/alanguageservices.com/public_html/wp-content/themes/anderssenlanguageservices - child/functions.php on line 12

Warning: Use of undefined constant ‘myoverride’ - assumed '‘myoverride’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/alanguageservices.com/public_html/wp-content/themes/anderssenlanguageservices - child/functions.php on line 12
Redigering – Anderssen Language Services

Redigering

Redigering inngår i en eventuell korrektur/språkvask, men vi inkluderer det her som en separat tjeneste for å fremheve at vi tilbyr dette. Det kan være at du/dere ønsker å gjøre småjusteringer i tillegg til å faktisk korrekturlese (som f.eks. å tilpasse visse deler av teksten mer til ditt marked).

I utgangspunktet tilbyr vi redigering til samme pris som korrekturlesing, men det kan være nødvendig å justere prisen litt dersom jeg ser at det vil innebære mer jobb enn normalt. Dette kan forekomme dersom en tekst har blitt skrevet av en person som ikke har kildeteksten som morsmål, eller dersom større endringer i innholdet ønskes. Ta kontakt med meg for å få et uforpliktende prisoverslag for jobben du ønsker utført. Jeg vil også kunne gi deg/dere min anbefaling i forhold til hvor mye man bør justere teksten for at den skal bli så lesbar og hensiktsmessig som mulig.

Redigering innebærer altså at man får en allerede oversatt tekst, og at man korrekturleser og justerer denne teksten slik at den blir så bra den bør være med hensyn til ordvalg, syntaks, ortografi, tegnsetting og grammatiske nyanser. Her snakker vi rett og slett om god, gammeldags retting av tekst.

Hvorfor er redigering viktig?

Ved oversettelse eller produksjon av egen tekst, ser man seg dessverre blind på teksten. Dersom man produserer tekst innenfor et område hvor man har ekstremt mye kunnskap i forhold til målgruppen, er det også lett for at man ikke klarer å formidle meningsinnholdet på best mulig måte. Dette kan igjen føre til oversettelser/tekster som gjør at bedriftens budskap ikke når frem til, eller blir misforstått av, leseren. Til syvende og sist vil dette ha en direkte negativ innvirkning på virksomheten.

Det er vanskelig å sette ord på hvor stor innflytelse en god oversettelse har på bedriften og budskapet bedriften ønsker å formidle. Dette er årsanken til at det er så viktig å ha en god prosess på plass for å sørge for at sluttproduktet har den ønskelige effekten. Gjøres ikke dette, kan pengene rett og slett være bortkastet, og teksten kan ha helt motsatt effekt enn tiltenkt på målgruppen.

Kontakt meg gjerne for en anbefaling eller et uforpliktende prisoverslag.