Warning: Use of undefined constant ‘init’ - assumed '‘init’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/alanguageservices.com/public_html/wp-content/themes/anderssenlanguageservices - child/functions.php on line 12

Warning: Use of undefined constant ‘myoverride’ - assumed '‘myoverride’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/alanguageservices.com/public_html/wp-content/themes/anderssenlanguageservices - child/functions.php on line 12
Kulturell tilpasning – Anderssen Language Services

Kulturell tilpasning av tekst

Med lokalisering av tekst menes prosessen med å språklig og kulturelt tilpasse et produkt eller en tjeneste, fra et språk til et annet, til lokale forhold. Det er viktig å bruke rett tiltale, riktigi kulturelt inntrykk og riktige assosiasjoner for den målgruppen du ønsker å nå ut til.

Hva innebærer kulturell tilpasning av tekst?

For meg som oversetter handler lokalisering om kulturell tilpasning og oversetting av markedsføringsmateriale, spilleautomater, programvare og nettsider. Materiale kan lokaliseres for en bestemt region, et bestemt land eller en bestemt målgruppe. Materiale som skal appellere til personer over 60 må f.eks. ha en helt annen tone og en annen innfallsvinkel enn materiale som skal appellere til unge mennesker mellom 18 og 25.

Rent konkret betyr dette f.eks. at jeg:

 • sørger for at det brukes riktige tegnsett (og skriveretninger)
 • tilpasser stilnivå og tiltale etter målgruppe
 • oversetter eller tilpasser til lokalt dato- og ukeformat, telefonnummer, adresseformat, valutaer, tidsvisning og sorteringsrekkefølge

Denne typen endringer gjøres for at teksten, produktet eller tjenesten skal føles riktig for den lokale målgruppen. Det er viktig å eliminere ting som kan høres ut eller oppfattes som «feil». Dette er ikke nødvendigvis feil i tradisjonell forstand, men feil for målgruppen. Det må føles riktig for dem for at det effektivt skal appellere til riktig målgruppe innenfor riktig marked på en effektiv måte.

Slik gjør du lokaliseringsprosessen litt enklere

Lokalisering, eller kulturell tilpasning, krever litt ekstra arbeid. Den kan dog gjøres litt enklere dersom du forbereder deg godt, og har dette i bakhodet allerede når du utformer teksten, produktet eller tjenesten. Nedenfor vil du finne noen tips angående hva det er lurt å tenke litt på for å lette lokaliseringsprosessen.

 • Identifiser målgruppen for teksten, altså hvilken gruppe du ønsker å henvende deg til.
 • Produktnavn, farger, lyd, ikoner og symboler kan tolkes ulikt og ha ulike betydninger og assosiasjoner i ulike kulturer. Forsøk å finne på noe som fungerer, unngå det som ikke fungerer, eller legg til rette for kulturelle alternativer/muligheten for å tilpasse lokalt.


  Som et lite eksempel kan vi nevne at tommelen opp, som for oss gjerne betyr «supert» eller lignende, i flere land i Midtøsten faktisk tilsvarer å gi dem langefingeren. Her gjelder det altså å være forsiktig!

 • Illustrasjoner bør også være lokalt tilpasset for virkelig å slå an på riktig måte hos målgruppen.
 • Glem ikke at hurtigtaster, kortkommandoer, hurtigvalg og tastaturoppsett ofte er forskjellige fra ett lokalt operativsystem til et annet.
 • Husk at enheter, datoer, sitattegn, tidsangivelser, valutaer osv. ofte skrives forskjellig.
 • Forsøk å unngå materiale som er vanskelig å oversette, eller som muligens kan fremstå som støtende lokalt. Humor er et fantastisk hjelpemiddel, men det er så kulturelt betinget at det blir ekstremt vanskelig å oversette. Det samme gjelder idiomatiske uttrykk og ordspill. Her kreves det eventuelt en god oversetter/lokaliseringsekspert, som kan endre disse til noe som gir tilsvarende assosiasjoner i det lokale markedet han/hun oversetter til. Dette må spesifiseres, slik at den som jobber med teksten er klar over dette på forhånd.
 • Hvis hele eller deler av materialet skal trykkes, eller hvis sluttbrukeren skal kunne skrive det ut selv, kan det være lurt å tenke på side- og papirformat.

Ta gjerne kontakt med meg for å diskutere dine behov for kulturell tilpasning av tekst, eller for å få et uforpliktende prisoverslag.