Warning: Use of undefined constant ‘init’ - assumed '‘init’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/alanguageservices.com/public_html/wp-content/themes/anderssenlanguageservices - child/functions.php on line 12

Warning: Use of undefined constant ‘myoverride’ - assumed '‘myoverride’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/alanguageservices.com/public_html/wp-content/themes/anderssenlanguageservices - child/functions.php on line 12
Korrekturlesing – Anderssen Language Services

Korrekturlesing

Jeg har lang erfaring med korrekturlesing (språkvask). 

Har du en norsk eller engelsk tekst eller oversettelse hvor du er usikker på språklig kvalitet (ordvalg, syntaks, ortografi, tegnsetting, grammatiske nyanser)? Har du en PowerPoint-presentasjon du ønsker å forsikre deg om at er helt perfekt før du gjør presentasjonen din? Ønsker du en siste kvalitetskontroll før rapporten din går i trykken? Eller hva med reklamemateriale som skal i avisen, tidsskriftet eller til og med på TV?

Korrekturlesing (språkvask) omfatter alt fra retting av ortografiske feil og tegnsettingsfeil til omformulering av tunge og kompliserte tekster. Innholdet endres ikke, men man sikrer at teksten har en ensartet stil, flyter godt og er lett å lese. Det er viktig at de ulike tekstelementene kommer i en logisk rekkefølge og at man luker ut gjentakelser og overflødige ord.

En god korrektur er helt essensielt for å gi en tekst troverdighet og en høy grad av lesbarhet. Jeg tilbyr korrekturlesing av alle typer utgivelser og i alle ledd av prosessen, enten det dreier seg om første-, andre- eller satskorrektur.

Som nevnt har jeg lang erfaring når det gjelder finpuss av tekster (korrekturlesing) med hensyn til språkbruk og syntaks, og dette kan utgjøre en stor forskjell på sluttproduktet. Når man skriver tekster er det dessverre slik at man ser seg blind på sin egen tekst. Uansett hvor flink man er til å skrive, er det pga. dette så å si umulig å skrive en helt feilfri og optimal tekst. Til og med oversettere selv benytter seg av eksterne korrekturlesere, og å korrekturlese for andre oversettere er følgelig en svært viktig del av oversetteryrket.

Ta ingen sjanser på at du har oversett noen unødvendige feil i materialet ditt. Ta heller kontakt med meg for et uforpliktende tilbud dersom du/dere skulle ha behov for korrekturlesing eller språkvask.