Korrekturlesing og redigering

Korrekt og godt språk er viktig uavhengig av om du skal opplyse om, beskrive eller selge noe. Jeg har flere års erfaring med korrekturlesing og redigering, og dersom du lar meg gå gjennom teksten din, kan du føle deg trygg på at du fremstår som profesjonell og seriøs, samtidig som at det du ønsker å formidle kommer frem til rett mottaker på den måten du hadde tenkt.

Jeg korrekturleser og språkvasker (redigerer) tekster på bokmål og engelsk. Ved ønske om dette, kan alle endringer bli sporet, slik at du har full kontroll over tekstens utvikling. Jeg går grundig gjennom tekster med særlig fokus på rettskrivning, setningsbygging og ordvalg. Korrekturlesing og redigering kan gjøres både på oversettelser som andre har utført samt originaltekster.

Det er ikke lett å oppdage egne skrivefeil! Man stirrer seg blind på teksten, og man skal derfor alltid la en annen person lese korrektur når teksten er ferdig. Dette blir selvsagt viktigere jo viktigere teksten din er. Personen som utfører korrekturlesing og redigering bør være en person som kan sin rettskrivning. Dersom du ikke har en slik person tilgjengelig, kan du kontakte meg for hjelp. Mitt mål er at teksten skal være korrekt, at terminologien er konsekvent, at budskapet er tydelig og at leseopplevelsen skal være så god som overhodet mulig. Det man gjør når man skriver tekster er å kommunisere med andre mennesker. Dette kan være en kunde, en partner eller en målgruppe. Det er viktig at materialet er interessant, relevant og velskrevet – uansett hvor teksten opptrer. Det vil si at en tekst er like viktig om den befinner seg på en nettside, i et nyhetsbrev, på et produktark, i en kontrakt eller i en brukermanual. Man må skape godt innhold til den delen av kommunikasjonen som handler om enten å forankre kunnskap, overbevise eller  skape engasjement. Jeg kan ikke få sagt dette nok: Du kan bruke så masse penger du ønsker på markedsføringstiltak, men dette er helt bortkastet dersom materialet er uinspirerende, kjedelig, rettet mot feil målgruppe og/eller fullt av skrivefeil.

Hvordan jobber man med korrekturlesing og redigering?

Her er noe av det man gjør under prosessen:

  • leser både utskrift og skjerm. Det er vanskelig å legge merke til alle feil på en skjerm
  • setter seg inn i hva teksten egentlig handler om
  • setter seg inn i materialet teksten handler om
  • retter opp grammatiske feil, inkludert doble mellomrom, mellomrom foran tegn, feil tegnsetting
  • leser fra synsvinkelen til en som ikke er kjent med teksten og som tilhører målgruppen. Er teksten fornuftig? Forståelig? Logisk? Relevant? Når den ut til ønsket målgruppe?
  • sjekker at språkbruk og terminologi er konsistent (eller med vilje motsatte , f.eks. av hensyn til SEO)
  • sjekker at formateringen er konsistent (skrifttyper, kursiv, understrek, fet, overskrifter, avsnitt osv.)
  • sjekker at eventuelle illustrasjoner samsvar med ord benyttet i teksten
  • sjekker at avsnitts- og kapittelinndeling er korrekt

Dette er hva profesjonell korrekturlesing og redigering innebærer. Ønsker du mer informasjon om kostnad og/eller hvor lang tid det vil ta å gjennomføre dette på ditt materiale? Ta kontakt med meg!