Hvorfor legger du til merverdiavgift (mva.) på fakturaen?

Hvorfor legger du til merverdiavgift (mva.) på fakturaen?

Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning. Det vil altså si at dette blir lagt til på tjenester levert i Norge, mens tjenester til utlandet er momsfrie (ikke merverdiavgiftspliktige).