Hvor høy er merverdiavgiften (mva.)?

Hvor høy er merverdiavgiften (mva.)?

I Norge er den generelle satsen for merverdiavgift for øyeblikket 25 %.  I Norge vedtas merverdiavgiften, på samme måte som de øvrige skattene til statskassen, av Stortinget i medhold av Grunnloven § 75 a. Dette skjer gjennom det årlige stortingsvedtaket om merverdiavgift. I vedtaket fastsettes satsene for merverdiavgiften.